transal
Anasayfa | İletişim | İnsan Kaynakları | Site Haritası English
Kurumsal  |  Emniyet, Kalite ve Çevre  |  Filo  |  Hizmet Alanları  |  Sosyal Sorumluluk  |  Basın Merkezi
 
Sosyal Sorumluluk
Eğitim
Spor
 

Spor

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine farkl� bir anlay��la yakla�an Alt�nba� Holding, spor alan�nda ger�ekle�tirdi�i projelerine de b�y�k �nem veriyor. 2007 y�l�nda, T�rkiye'nin en k�kl� futbol kul�plerinden olan G�ztepe'yi b�nyesine katarak spor alan�nda da iddial� oldu�unu kan�tl�yor. G�ztepe'yi eski parlak g�nlerine kavu�turmak i�in bir dizi yeni projeyle harekete ge�en Alt�nba� Holding, ilk olarak altyap� �al��malar�na �ncelik veriyor. Futbol d���nda voleybol, tenis ve yelken gibi di�er alanlarda da yenilikler yap�yor, kadrolar� g��lendiriyor. G�ztepe spor okullar� ile de gen�leri k���k ya�ta sporla tan��t�r�yor.
 
 
Transal 2024 © Tüm hakları saklıdır.